Bloem Stichting Rozenhart Stichting ter ondersteuning van "Euritmie in Beweging"

Welkom bij Stichting Rozenhart

Stichting Rozenhart is opgericht om het verspreiden van “Euritmie in Beweging” te ondersteunen en te bevorderen.
De stichting verwerft schenkgeld bij voorkeur vanuit een harte-warme relatie van de schenker met deze euritmie-impuls.
De stichting vergroot de bekendheid van en de betrokkenheid bij “Euritmie in Beweging” het liefst zo direct mogelijk, ze maakt daarbij geen gebruik van sociale media.

Doelstelling
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ontvangen, beheren en schenken van financiële middelen voor:

  • De ontwikkeling, vertaling en verspreiding van lesmateriaal van deze euritmie-impuls voor artsen en euritmie-therapeuten.
  • Ondersteuning in de reiskosten van cursisten uit het buitenland.
  • Ondersteuning in de reis- en verblijfskosten in het buitenland van docenten die de cursusbijeenkomsten aldaar verzorgen.
  • Financiële ondersteuning van overige activiteiten die ten doel hebben de ontwikkeling van “Euritmie in Beweging ” te bevorderen.

Wilt u stichting Rozenhart ondersteunen?
Wordt dan donateur of doe een eenmalige schenking.

Het bestuur

Wilma Heuvelink

Penningmeester

Emilie Opdam

Secretaris

Liesbeth Singor

Voorzitter

Liesbeth, Wilma en Emilie zijn al vele jaren verbonden met de euritmie en nemen deel aan een of meerdere doorgaande euritmie-cursussen van Wieger Veerman. Zo hebben zij kennis gemaakt met de “Euritmie in Beweging” en hebben deze zien uitgroeien tot wat zij nu is. Aan den lijve hebben ze de bijzondere werking van de aanvullingen ondervonden en beleven de verbreiding van deze impuls daarom als een zaak waarvoor ze zich graag inzetten.

Beleid voor 2021 en verder
Het bestuur van Stichting Rozenhart vergadert tenminste éénmaal per kwartaal; verder vindt nader overleg plaats wanneer daartoe een aanleiding is.
Om financiële middelen ter ondersteuning van “Euritmie in Beweging” te verwerven, organiseert het bestuur tenminste éénmaal per jaar een wervingsactie per post/e-mail en verzorgt het ten minste éénmaal per jaar een bijeenkomst en/of voordracht om de bekendheid met “Euritmie in Beweging” te bevorderen.
Verder zorgt het bestuur voor publicaties op daartoe geëigende plaatsen en zullen bestuursleden de Stichting representeren op bijeenkomsten waar potentiële belangstellenden bij elkaar komen.
Het bestuur doet haar werk geheel op vrijwillige basis, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.
Ook wanneer derden als vrijwilliger voor de stichting werken, zal daar geen vergoeding tegenover staan.
Het bestuur spant zich daarnaast in om de nodige kosten zo beperkt mogelijk te houden.

Schenken

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €1,00