11  mei 2024,  18-de Nederlandse studiedag

Deze dag gaan we de modules van ‘het bloed, de bloedvaten, het liquor, de cel en de intra- 

cellulaire vloeistof ‘behandelen en enkele van de daarmee samenhangende aandoening en ziektes.

             Bijscholingsuren:  5 uur (euritmie 3 uur, antroposofisch medisch 2 uur)

             Aanmelden graag vanaf 11 april 2024.

Schenken

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €1,00