30 november 2024,   19-de Nederlandse studiedag

Deze dag gaan we het thema ‘euritmietherapie na orgaan- of weefseltransplantatie en

prothesechirurgie’  behandelen.

Bijscholingsuren:  5 uur (euritmie 3 uur, antroposofisch medisch 2 uur

Aanmelden graag vanaf 1 november 2024.

Schenken

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €1,00