Christine van Draanen over de Medische Conferentie 2021

Van 14 tot 19 September 2021 vond de jaarlijkse medische conferentie in Dornach, Zwitserland plaats. Deze keer op een geheel nieuwe manier gevormd: zeven vak- conferenties vonden op hetzelfde moment plaats. In de ochtend waren er activiteiten voor iedereen en in de avond kwamen alle deelnemers in de grote zaal samen voor onderwerpen die voor iedere arts of therapeut interessant waren. De zeven groepen waren voor de verschillende beroepsgroepen: Euritmie therapie, Geneeskunde en Farmacie, Verpleegkunde, Diergeneeskunde, Lichaamstherapie, Spraakvorming en Psychotherapie.
De groepen waren wisselend groot qua deelnemers.
Het Goetheanum had het omgaan met de nieuwe coronaregels prima geregeld; Testen konden ter plaatse uitgevoerd worden.
De groep waar ik bij was, de dierenartsen, bestond uit dertig deelnemers. Niet alleen dierenartsen waren er, ook een antroposofische koeienboer bijvoorbeeld.

Ik was uitgenodigd om te spreken over therapeutische euritmie voor dieren. Dankzij een financiële bijdrage van Stichting Rozenhart kon ik op deze uitnodiging ingaan.

Op woensdagavond werd er een lezing gehouden door Dr. Wilburg Keller Roth uit Basel die een 600 pagina’s dik boek schreef over de Heileuritmiecursus van Steiner waarin zij al tientallen jaren lesgeeft aan verschillende Heileuritmie opleidingen in Europa. Zij vertelde over de oefeningen waarna er steeds een demonstratie werd gegeven door vijf Heileurythmisten.
Aan het einde van deze interessante presentatie kwam er tot ieders verrassing een film, die getoond werd op de enorme achterwand van het toneel die als filmdoek dienstdeed. Het was een ode aan de Euritmie Therapie en opgenomen in de Paracelsus Kliniek met medewerking van artsen, euritmietherapeuten en patiënten.

Zelf was ik hier aanwezig op uitnodiging van het hoofd van de medische sectie van de afdeling veterinaire geneeskunde Dr. med.vet. Sabrina Menestrina, om te spreken voor de dierenartsen.
Ook kon ik mijn boek over therapeutische euritmie voor dieren presenteren dat nu beschikbaar is in het Engels, Duits en Italiaans.
Voor mij was het vooral belangrijk om duidelijk te maken dat hetgeen Rudolf Steiner ten aanzien van de artsen en euritmietherapeuten zei, dat de therapie alleen kon bestaan door de samenwerking tussen hen beiden, ook geldt voor de samenwerking tussen euritmietherapeuten voor dieren en (antroposofisch georiënteerde) dierenartsen. Er is geen toekomst voor dit nieuwe beroep zonder die samenwerking, simpelweg omdat het van vitaal belang is dat er een goede diagnose gesteld wordt.
Aan het eind van mijn lezing kwam de vraag van Sabrina Menestrina om een euritmie oefening te doen met elkaar. Dat werd de oefening W A R T W L, een oefening voor alle dieren in de wereld die het zwaar hebben, o.a. de dieren in intensieve veehouderij. Het is een oefening die doorgegeven is via Etschewit en Verena Staël von Holstein.
Christine van Draanen
christinevandraanen@gmail.com

Schenken

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €1,00