Euritmie in Beweging, het vervolg…

In de week van 12–16 augustus vond de derde internationale studiebijeenkomst voor euritmietherapeuten en antroposofische artsen in Zutphen en Deventer plaats. Met 38 deelnemers uit 10 verschillende landen was deze studiebijeenkomst weer helemaal vol. Vanwege de coronamaatregelen was het hier en daar een beetje schuiven en aanpassen, maar alles verliep rustig en gemoedelijk en er was voor iedereen een ruime plek. Tijdens het werken met elkaar ontstond er een open werksfeer waarin veel ervaringen konden worden gedeeld. Er hebben weer vele intense ontmoetingen plaatsgevonden tussen de deelnemers. Iedereen was zeer blij dat deze bijeenkomst ondanks de coronacrisis toch kon plaatsvinden.

Meerdere artsen en therapeuten uitten behoefte om ervaringen uit te wisselen over het werken met deze euritmie-impuls met patiënten, ook waren er vragen over behandeltrajecten die zij met hun patiënten zijn aangegaan. Voor ons docenten was dit een mooie aanwijzing dat het geleerde uit de beide vorige conferenties reeds flink in de praktijk werd gebracht en dat stemde ons heel tevreden. Inmiddels wordt er dus van Finland tot Oostenrijk, van Engeland tot Polen al vaak intensief met deze euritmie-impuls gewerkt!

Uit meerdere landen klonken ook vanuit de therapeuten eenduidige patiënten-ervaringen:

  • De patiënt komt met deze manier van werken goed bij zichzelf aan.
  • De euritmietherapie wordt door het werken met etherische aanzetpunten heel concreet beleefbaar voor de patiënt.
  • De patiënt leert zichzelf, en alles wat daar mee samenhangt, op een andere wijze ervaren.

Ook vanuit de artsen klonken goede ervaringsberichten:

  • Ik kan hierdoor nauwkeurig en gericht met de therapeut samenwerken.
  • Deze manier van werken met orgaanmodules, werkingsmodules en wezensdeelmodules biedt zoveel meer mogelijkheden voor het uitwerken van behandeltrajecten.

Het was jammer dat onze collega’s uit USA en Nieuw Zeeland dit keer vanwege de coronamaatregelen niet mochten komen, daarom willen we het inhoudelijk deel van deze bijeenkomst volgend jaar nog eens aanbieden. Inmiddels zijn er wereldwijd ruim 60 artsen en euritmiethera-peuten die met deze verbreding van de euritmietherapie min of meer aan het werk zijn.

De Duitse vertaling van het 400 pagina’s tellende werkboek is bijna klaar. Eind van het jaar hopen we dit gedeelte af te kunnen ronden. Een reuze klus die veel van onze beide vertaalsters heeft gevraagd! Stefanie Beuzenberg en Gaby Veerman-Baumeister hebben heel wat uren moeten vlooien op woorden en zinsconstructies om de juiste boodschap in de juiste woorden te plaatsen. Het budget voor deze klus bedraagt 3000 euro, wat neerkomt op een minimale onkostenvergoeding voor de vele uren vertaal- en correctiewerk. De helft hiervoor is opgebracht uit de opbrengst van de internationale conferenties, de andere helft heeft stichting Rozenhart voor haar rekening genomen. Geweldig dat dit mogelijk is geworden, hiervoor een hartelijk dank aan alle schenkers!

De voorbereiding voor een Engelse vertaling is met deze conferentie een stap dichterbij gekomen. Inmiddels zijn er 6 Engelstalige euritmietherapeuten met deze euritmie-impuls verbonden. Komende jaren gaat er nu dus ook een start gemaakt worden met cursussen in Engeland. Ook gaan onze Engelse collega’s vertalers benaderen voor de vertaling van al het cursusmateriaal in het Engels. De Engelse tak van Euritmie in Beweging heeft nu nog geen eigen inkomsten uit cursussen, maar een vertaling is al wel noodzakelijk. Daarom doen we ons best om de kosten voor de Engelse vertaling door stichting Rozenhart te laten betalen.

Het gaat ook goed met de erkenning van onze euritmie-impuls door de beroepsverenigingen in diverse landen. Steeds meer landen gaan over tot het erkennen van onze studiebijeenkomsten als nascholing.

Ons doel is om al het studiemateriaal van Euritmie in Beweging te bundelen in werkboeken van 400 bladzijden, zowel in het Nederlands, het Duits als het Engels. De euritmietherapie zoals die op basis van het werk van Rudolf Steiner verder ontwikkeld is door enkele euritmietherapeuten in samenwerking met de natuurwezens en Verena Staël von Holstein, vinden wij zodanig de moeite waard dat we haar 3-talig in de wereld laten verschijnen om zo haar weg te laten vinden naar artsen en euritmietherapeuten.

Helpt u mee om dit streven te verwezenlijken? Elke schenking, éénmalig, periodiek, klein of groot is nodig en van harte welkom!
Wij ontvangen uw schenking graag via www.stichtingrozenhart.nl

Liesbeth Kuhlemaijer, antroposofisch huisarts
Wieger Veerman, euritmietherapeut

COVID en 5G
Tijdens deze derde studiebijeenkomst hebben we intensief kunnen werken aan oefeningen die goed gebruikt kunnen worden bij COVID 19 preventie en nazorg. Ook hebben we de oefeningen behandeld die ons goed kunnen beschermen tegen de invloeden en gevolgen van elektromagnetische straling zoals bij 5G.

Het is de bedoeling dat de euritmietherapeuten dit wereldwijd gaan doorgeven aan patiëntengroepen, cursisten en overige geïnteresseerden. In Nederland zal ik hiermee van start gaan in een daarvoor bestemde werkbijeenkomst die voor iedereen toegankelijk is. Zie de aankondiging op de website van stichting Rozenhart.

Tevens is het plan ontstaan om een internationale lijst van euritmie-therapeuten op te stellen, waar de namen op komen te staan van de therapeuten die o.a. kunnen helpen bij de COVID 19 preventie of nazorg en bij de harmonie verstorende 5 G invloeden. Dit plan is nog in ontwikkeling en het resultaat zal t.z.t. op de website van stichting Rozenhart gepubliceerd gaan worden.

Schenken

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €1,00