Verslag van de eerste internationale werkbijeenkomst voor artsen en euritmietherapeuten op 29, 30 april en 1 mei 2022 te Deventer

Opnieuw konden we starten met een flinke groep zeer gemotiveerde artsen en euritmietherapeuten. De deelnemers waren zeer te spreken over het thema dat op het programma stond: “Hoe blijf ik gezond bij mijn werk”.
Het op een andere manier leren kijken naar ons eigen energiesysteem was voor velen een openbaring. De reinigings-, herstel- en beschermingsoefeningen die tijdens het weekeinde aan de orde kwamen, werden gretig door de deelnemers geoefend.
In de vragenrondes kon diep worden ingegaan op het ontstaan van ziektes en een passende behandeling daarvoor met euritmietherapie.
Daarnaast hebben we zinvol kunnen werken aan meerdere oefeningen die met onze Covid-19 problematiek te maken hebben, samengevat onder de noemer: “Hoe word ik weer gezond na het doormaken van een Covid-19 besmetting”.
Tot besluit heb ik nog uitgebreid mogen vertellen over het gehele cursustraject van 6 internationale werkbijeenkomsten. De interesse is groot bij de cursisten om ook aan het vervolg te gaan deelnemen. De eerstvolgende werkbijeenkomst voor deze groep staat gepland voor 21-23 oktober 2022. Nieuwe deelnemers kunnen dan nog instappen.

Wieger Veerman, euritmietherapeut

Schenken

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €1,00