Voorbereidingsdagen voor nieuwe deelnemers 1-3 maart

Johanneskerk, gemeentezaal van de Christengemeenschap, Badhuisweg 27 te Zutphen.

Twee intensieve voorbereidingsdagen om als nieuwe deelnemer in te kunnen stappen bij de 3e Internationale euritmie-werkbijeenkomst. Aanmelding vanaf 15 december 2022

Zwei intensive Vorbereitungstage, um als neuer Teilnehmer am 3. Internationalen Eurythmie-Arbeitstreffen teilnehmen zu können.
In diesem ‘Crash-Kurs‘ lernen Sie in zwei Tagen diesen erweiterten Impuls für die Heileurythmie grundlegend kennen.

Mehr info:

Schenken

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €1,00