DE ZIN VAN EEN ZIEKTE WORDT ZICHTBAAR OP DE WEG NAAR WARE GENEZING

!  De voordracht en werkbijeenkomst kunnen geen doorgang vinden i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus.

Voordracht en werkbijeenkomst met Volker Fintelmann

24 en 25 april 2020


Deze mini-conferentie staat in het teken van de zoektocht naar een intuïtieve
geneeskunst. Rudolf Steiner heeft het begrip intuïtieve geneeskunst gebruikt in zijn cursus aan de artsen. Dit is voor prof. Dr. med.Volker Fintelmann aanleiding geweest om zich hiermee intensief uiteen te zetten gedurende zijn werkzame leven als arts. Dat heeft geresulteerd heeft in zijn veel geprezen boek “Intuitive Medizin”.

Volker Fintelmann (1935) is o.a. jarenlang leidinggevend arts interne geneeskunde en medisch directeur van een ziekenhuis in Hamburg geweest. Hij zorgde daar voor de ontwikkeling en groei van de antroposofische geneeskunst. Ook gaf hij ruim 20 jaar leiding aan de door hem opgerichte Carl Gustav Carus academie in Hamburg. Dit is de academie voor verbreding van de geneeskunst. Verder is hij auteur van vele publicaties en boeken over thema’s uit de antroposofische geneeskunst.

Elk mens krijgt in het leven met ziekte en gezondheid te maken.

De openbare voordracht is dan ook voor iedereen bedoeld die op zoek is
naar perspectieven aangaande ziekte, genezing en geneeskunst.

De voordracht wordt in het Duits gehouden, maar in de zaal zal vertaalhulp bij moeilijke passages aanwezig zijn.

De werkbijeenkomst is alleen bedoeld voor hen die werken in de gezondheidszorg. De ontmoeting met elkaar zal daar centraal staan. Er worden inhoudelijke inleidingen gegeven, euritmische oefeningen gedaan en kleine gespreksgroepen gevormd.

Op deze werkbijeenkomst zal o.a. gesproken worden over het vormen van
een therapeutische gemeenschap. Deze dag zal grotendeels in het Duits gehouden worden, maar vertaalhulp is aanwezig.

De werkbijeenkomst staat onder leiding van Prof. Dr. Volker Fintelmann, gepensioneerd arts, Liesbeth Kuhlemaijer, antroposofisch huisarts, Adam Ricketts, priester van de Christengemeenschap in Zutphen, Wieger
Veerman, euritmietherapeut.

De openbare voordracht is op vrijdag 24 april 2020 van 20.00 – 21.30 uur

De werkbijeenkomst is op zaterdag 25 april 2020 van 11.00 – 17.00 uur

Locatie:
Johanneskerk, Badhuisweg 27, 7201 GM Zutphen

Kosten:    voordracht €10,=          werkbijeenkomst €85,=

Informatie en aanmelden: irtha@kpnmail.nl  of 0575-572124

Aanmelden vooraf is echt noodzakelijk!
(zowel voor de voordracht als voor de werkbijeenkomst)

 

Schenken

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €1,00