Vanaf 2006 zijn er regelmatig door antroposofische artsen, euritmisten en euritmie-therapeuten vragen gesteld aan geest- en natuurwezens over de noodzaak van eventuele verbreding van de door Rudolf Steiner gegeven euritmie. Deze artsen en therapeuten constateerden dat de constitutie van de mens aan het veranderen is en dat er nieuwe – aan deze tijd gerelateerde – ziektebeelden optreden. Maken die ontwikkelingen een verbreding van de euritmie noodzakelijk?

De vragen zijn gesteld op uitnodiging van natuurwezens die graag met de mens willen communiceren over het hoe en waarom van allerlei zaken en gebeurtenissen die we vandaag de dag om ons heen beleven. Zij doen dat via Verena Staël von Holstein . Zij heeft zich van jongs af aan geoefend in het communiceren met o.a. geest- en natuurwezens. Zij nam de wereld van deze wezens als kind al waar en heeft in haar leven de vaardigheid ontwikkeld om de inhoud van haar communicatie met deze wezens helder weer te geven.

Inmiddels zijn daar in samenwerking met Wolfgang Weirauch, vanaf het jaar 2000, reeds 45 Flensburger Hefte over verschenen. Voor de duidelijkheid: Verena Staël von Holstein is geen medium, ze “channelt” niet . Door jarenlange oefening is zij in staat de “etherische wereldspraak” waarmee deze wezens communiceren, te horen en in helder Duits te vertalen. Aangezien zij is opgegroeid in – en met haar echtgenoot leeft en werkt vanuit – een antroposofische levensbeschouwing, gebruikt ze de antroposofische inzichten en inhouden om haar vertalingen in uit te drukken.

De euritmie-verbredingen die door de geest- en natuurwezens gegeven zijn, spreken de door Rudolf Steiner gegeven euritmie op geen enkele wijze tegen. Ze zijn een vervolg, een aanvulling en verdieping van een werk dat ruim 100 jaar geleden begonnen is en dat natuurlijk nooit klaar kan zijn, omdat de mens en zijn ziekten in ontwikkeling zijn en blijven.

Alle nieuwe inzichten en oefeningen zijn uitgebreid onderzocht, ontwikkeld en geoefend door een kleine groep antroposofisch werkende artsen en euritmie-therapeuten in samenspraak met de geest- en natuurwezens met behulp van Verena Staël von Holstein.

Deze euritmie-impuls laat iedereen die daarmee gaat werken de vrijheid. Geest- en natuurwezens communiceren graag met ons en willen samenwerken op een helpende en niet op een bepalende wijze. Zij geven de tips en aanwijzingen, maar de arts en de therapeut moeten zelf hun belevingen en ervaringen hebben om vervolgens de keuzes te kunnen maken. Op deze wijze is de euritmie-impuls dan ook in de loop van 12 jaar ontstaan en gegroeid vanuit de intensieve samenwerking tussen geest- en natuurwezens en mensen. Inmiddels wordt reeds in meerdere landen nauwgezet, serieus en professioneel met deze nieuwe oefeningen gewerkt.


1) Zie FH 107 Neues Hellsehen, voor een uitgebreid interview van Wolfgang Weirauch met Verena Staël von Holstein, o.a. over haar werkwijze.

2) Ook Rudolf Steiner heeft geschreven over nieuwe vormen van helderziendheid in onze tijd, zie o.a. verschillende voordrachten in GA 118 over “Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt.

3) Zie ook de voordracht van Peter Selg, gehouden tijdens de paasconferentie, april 2009, in het Goetheanum te Dornach, Zwitserland. Hierin spreekt hij over Rudolf Steiners voordrachten over het Vijfde Evangelie en de wederkomst van Christus in het etherische.

Schenken

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €1,00