INTERNATIONALE STUDIENARBEIT in Schweden, 24-26 März 2023

De cursus wordt gegeven door Wieger Veerman, heileuritmist en Liesbeth Kühlemaijer, huisarts en vindt plaats in Järna, Zweden

De voertaal in de cursus is Duits, er kan vertaald worden.

Mehr info:

Schenken

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €1,00