Zo’n 100 jaar geleden heeft Rudolf Steiner ons de euritmie gegeven.
Uit de euritmie zijn zowel een kunstvorm als een therapie voortgekomen.
Alles om ons heen ontwikkelt zich, ook de mens en zijn omgeving zijn niet meer dezelfde als 100 jaar geleden. We hebben te maken met andere omstandigheden en andere ziektes, lichamelijk en psychisch. Daarom is er behoefte aan uitbreiding van de therapeutische mogelijkheden.

Sinds 2006 heeft een aantal antroposofische artsen en euritmisten contact met Verena Staël von Holstein. Zij is een vrouw die kan communiceren met wezens uit de elementaire of bovenzinnelijke wereld. Zij doet dat al jaren op een zeer overtuigende wijze. (zie literatuurlijst).

De respons vanuit “de andere kant” is zeer positief. Met name het geestwezen Etschewit is buitengewoon gemotiveerd om allerlei vragen over euritmietherapie uitgebreid te beantwoorden en allerlei aanwijzingen te geven.

Het materiaal dat langs deze weg tot ons komt bevat een aantal aanvullingen op en uitwerkingen van de euritmie zoals velen die kennen. Therapeuten die de impuls kennen hebben het over “de verbreding van de euritmie”. Zij is geen vernieuwing maar bouwt voort op de oorsprong, het fundament.

Het aantal mogelijkheden om therapeutisch werkzaam te zijn is sterk uitgebreid en verfijnd.
Ook voor het euritmisch werken met dieren is een therapievorm ontwikkeld. Voor euritmietherapie ten behoeve van de plantenwereld en v de aarde liggen er aanwijzingen die wachten op verdere uitwerking.

De vorm waarin deze verbreding van de euritmie gestalte heeft gekregen noemen we “Euritmie in Beweging”.

Zij biedt:

  • een aanvullende werkwijze om nauwkeurig te kunnen werken met de klankgebaren,
  • technische aanwijzingen voor de resterende klankgebaren die Rudolf Steiner niet heeft kunnen geven,
  • nieuwe inzichten en oefeningen voor thema’s zoals traumaverwerking, hoog- gevoeligheid, stralingsbelasting en bescherming hiertegen,
  • integrale benadering van tumorale processen.

Er zijn inmiddels twee readers verschenen waarin nadere uitleg gegeven wordt.
De eerste reader is een samenvatting van de hoofdpunten van deze nieuwe euritmie-impuls.
De tweede reader is uitgebreider en gaat in op de achtergronden.
Wie een of meerdere readers in de vorm van een PDF bestand zou willen ontvangen kan een e-mail met de nodige gegevens sturen naar info@stichtingrozenhart.nl
Een schenking aan stichting Rozenhart wordt bijzonder op prijs gesteld.

Wie zijn wij?

Wieger Veerman

Werkt als euritmie-therapeut in zijn praktijk Irtha in Warnsveld en is als docent euritmie verbonden aan de Vrije School in Deventer. Ook geeft hij toon- en woordeuritmie aan groepen.

In 2012 kwam Wieger in contact met deze impuls en hij was direct geraakt door de zuiverheid en precisie waarmee gewerkt werd door de euritmietherapeuten die hem bekend maakten met deze verbredingen.

Inmiddels heeft hij deze euritmie impuls in Nederland mogen introduceren bij zijn collega euritmisten, -therapeuten en antroposofisch werkende artsen. De reacties waren zo positief dat hier meerdere intensieve scholingsdagen uit zijn gegroeid.

Alle door de geest- en natuurwezens aangereikte informatie met betrekking tot de euritmie-verbreding heeft hij in samenwerking met Verena bijeengebracht en in het Nederlands vertaald. Daaruit zijn twee werkmappen ontstaan, bestaande uit 400 bladzijden gevuld met 300 oefeningen, waarmee zijn collega’s in Nederland heel gericht en precies kunnen werken.

Door de vele vragen die kwamen, hebben Liesbeth Kuhlemaijer (antroposofisch huisarts) en Wieger Veerman in 2019 voor het eerst een internationale conferentie georganiseerd met als thema “Hoe blijf ik gezond in mijn werk”.

Irtha@kpnmail.nl

Lees meer
Liesbeth

Liesbeth Kuhlemaijer

Zij is als antroposofisch huisarts verbonden aan therapeuticum de Es in Apeldoorn.

Liesbeth heeft vanaf het begin van het werk met de geest- en natuurwezens in 2012 de taak op zich genomen om de gegeven aanwijzingen te plaatsen binnen het mensbeeld waarop de antroposofische geneeskunst gebaseerd is. Bij het begrijpen en bestuderen van alle oefeningen die in samenwerking met de geest- en natuurwezens zijn ontstaan, neemt zij de embryologie als uitgangspunt.

Treffend is het om te constateren hoe vaak deze aanwijzingen in lijn zijn met de gegevens binnen de embryologie.

Liesbeth verzorgt samen met Wieger vanaf 2016 alle scholingsdagen voor artsen en euritmietherapeuten.

drkuhlemaijer@Therapeuticum-de-es.nl

Christine

Christine van Draanen

Zij is in 2011 begonnen met het ontwikkelen van de therapeutische euritmie voor dieren.
Door haar contact met Verena Staël von Holstein ontving zij van het geestwezen Etschewit vele oefeningen voor de dieren waar zij mee werkt.
Vanaf 2020 zijn er mogelijkheden om seminars te volgen.

 

 

christinevandraanen@gmail.com

Lees meer

Sjaak Groot

Sjaak is opgeleid als fysiotherapeut, maar ging een euritmiestudie doen omdat hij meer holistisch wilde gaan werken. Hij werkt nu al geruime tijd als euritmietherapeut in zijn praktijk in Alkmaar. Daarnaast geeft hij klassikaal les als euritmiepedagoog op de vrijeschool in Oudorp (Alkmaar) en in Bergen. Ook geeft hij studieochtenden met thema’s uit Euritmie in Beweging.

Toen op 30 april 2016 de eerste studiedag van Euritmie in Beweging in Nederland werd gehouden, was hij getroffen door de grondigheid en de precisie van de voorbereidende basale oefeningen, aangeboden door Wieger Veerman en Liesbeth Kuhlemaijer. Sindsdien heeft hij alle studiedagen gevolgd en is zelf ook studiedagen gaan verzorgen.

Aan den lijve voelde hij hoe belangrijk deze verbreding van de euritmietherapie is. Maar werkte het ook bij de patiënten? De therapieresultaten waren zo positief dat hij dit steeds meer ging integreren in zijn praktijk.

De gegeven methodiek en modules geven een breed palet aan nieuwe mogelijkheden, voortbouwend op de rijke basis die door Rudolf Steiner gegeven is.

Voor een interview met Sjaak Groot uit 2017:

https://antroposofie-noord-holland.nl/portretten/sjaak-groot/euritmie-therapeut/20

Martine Meursing

Martine is in 1997 afgestudeerd als euritmist en sinds 2004 werkzaam als euritmietherapeut.
Haar praktijk Hand in Hand bevindt zich in Eindhoven en van daaruit werkt zij tot in Roermond en Maastricht.

Martine geeft les aan de Blauwe Bloemklas aan jongeren uit het speciaal onderwijs en verzorgt af en toe blokken cursussen voor ieder die graag euritmie wil doen. Ze is verdiepings-oefenleider voor studenten aan de deeltijdopleiding euritmie aan de Hoge School Leiden in regio Zuid-Nederland.
Toen ze voor de eerste keer kennis maakte met de “Euritmie in Beweging” impuls (2012) was ze net bezig haar eigen bewegingsinstrument nieuw uit te vinden. Ze had kennis gemaakt met Trager Approach (sinds 2009) en had een wereld ontdekt van verdieping in het voelen. Haar patiënten ervoeren die verdieping ook. Het innerlijk waarnemen werd wakkerder in haar. Ze begon heel andere aspecten te zien in de bewegingen van mensen en daardoorheen hun wezen en begon euritmie nieuw te begrijpen doordat ze Trager Mentastics deed. Dat is een bewegingskwaliteit van comfort, zachtheid, ontspanning. De aandacht is sterk naar binnen gericht.

De euritmie betrekt de periferie en de krachten van de kosmos veel bewuster, richt op en appelleert. Het ene kan een bedding voor het andere zijn.
Toen Wieger Veerman zijn eerste cursusdag aanbood was Martine erbij en vervolgens was ze er altijd. Hij had de impuls laten rijpen, readers gemaakt, het materiaal doorwerkt en geordend en op die manier kon ze zich er helemaal mee verbinden.

Na enige jaren en zoveel studiedagen verder (in 2021) bevond Martine zich in de positie van co-teacher. Wat feestelijk om er zo in te groeien, met de eigen manier, de eigen patiënt-ervaringen, en de eigen bewegingskwaliteit. De wijze waarop Wieger, Liesbeth en Martine elkaar afwisselen en aanvullen schept veel vreugde en dankbaarheid.

Lees meer

Schenken

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €1,00