Voorjaarsrondbrief Euritmie-sectie v.h. Goetheanum over Euritmie in Beweging

In de voorjaars-rondbrief van de Euritmie-sectie van het Goetheanum kunt u twee artikelen over Euritmie in Beweging lezen. Rundbrief Duits Op bladz. 6 staat een artikel van Wieger Veerman, op bladz. 48 een enthousiast verhaal van Rozanne Hartmann, een eurithmie-therapeute. U kunt de artikelen ook in het Engels lezen: Rundbrief Engels

Schenken

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €1,00